Płyty warstwowe muszą być regularnie myte odpowiednimi środkami czyszczącymi

Obiekty z płyt warstwowych należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia technicznego oraz konserwować. Po tym ostatnim pojęciem kryje się głównie czyszczenie i mycie powierzchni. Dzięki tym pracom wydłużymy żywotność elementów i zachowamy ich estetyczny wygląd.

Dlaczego jeszcze należy konserwować płyty warstwowe? Czyszczenie i mycie w istotny sposób wpływa na trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, które decyduje również o odporności obiektu na grzyby i pleśń. Prace konserwacyjne należy dostosować do typu powłoki organicznej pokrywającej panele, rodzaju okładziny (aluminium, stal) oraz funkcji/działalności, jaką prowadzi się w obiekcie. Na tej podstawie wybiera się środek czyszczący i technikę mycia.

Jeśli konserwujemy budynek wykorzystywany pod działalność gastronomiczną (spożywczą), musimy też spełnić wymagania stawiane przed sanepid. Chodzi o zachowanie czystości mikrobiologicznej, którą uzyska się dzięki zastosowaniu specjalistycznych środków dezynfekujących.

Przed myciem właściwym wykonujemy czyszczenie próbne - na określonej (małej) powierzchni. To pozwoli sprawdzić, jak płyty warstwowe reagują na detergent. Ten ostatni wskazany jest zwłaszcza wtedy, gdy spłukanie paneli zwykłą wodą nie usunie widocznych zanieczyszczeń. Wówczas używamy środka czyszczącego z pH w przedziale 4-9 i z odpowiednim stężeniem (przeczytajmy zalecenia producenta).

Copyright